Busslinje nr 2 eller nr 11 mot Trandared och stig av vid Guldbrandsgatan. Du hittar mig bredvid Pilen´s Livs.